Behandling av person-opplysninger

personvern er viktig for oss

Personopplysninger og kjøpsvilkår

Olio Beauty AS samler inn personopplysninger fra deg gjennom registrering av kontaktinformasjon i bestillingsskjema på nettsiden vår. Denne informasjonen blir overført inn i vårt krypterte journalsystem og deretter slettet fra bestillingsløsningen. Vi lagrer ingen pasientdata andre steder enn i vårt journalsystem.

Kvinne får vippebøyKvinne får brynsbehandling Fasaden til Olio med logo

Behandling av personopplysninger

Les mer om Olio

Olio Beauty AS samler inn personopplysninger fra deg gjennom registrering av kontaktinformasjon i bestillingsskjema på nettsiden vår. Denne informasjonen blir overført inn i vårt krypterte journalsystem og deretter slettet fra bestillingsløsningen. Vi lagrer ingen pasientdata andre steder enn i vårt journalsystem

Vi vil kun bruke ditt navn og andre personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven. Vi henter inn slik informasjon kun i de tilfeller det er relevant for oss og for din befatning med Olio Beauty.

Behandling av disse personopplysningene skjer i henhold til norsk personvernlovgivning, som har som formål å sikre dine opplysningers konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og kvalitet.

Kontaktinformasjon som telefonnummer eller e-post kan brukes til å ta kontakt med deg som har bestilt time eller satt deg opp i kø for konsultasjon.

Du har rett til å få innsyn i informasjonen som er lagret om deg og du kan be om å få slettet informasjon.

Ønsker du å få innsyn i informasjonen vi har om deg eller har andre henvendelser knyttet til personvern ta kontakt her: personvernsombud@askeladden.co

Informasjonskapsler

Olio Beauty benytter informasjonskapsler (også kalt cookies) for å samle inn statistikk. Informasjonskapsler kan spore internettbruken din, men vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din når du laster ned en nettside. De aller fleste nettsider benytter slike informasjonskapsler.

Alle som besøker et nettsted, skal ha informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. Du må godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningen gjøres gjennom innstillingene i nettleseren.

Du kan hindre at slike informasjonskapsler lagres ved å endre på nettleserens innstillinger. Da vil imidlertid sidene ikke fungere optimalt. Du kan også slette informasjonskapsler i nettleseren eller ved filbehandling.

Når det gjelder cookies fra Google, så har de sin egen personvern retningslinje for det. Du kan lese mer om det her.

Processing of personal data

Olio Beauty AS collects personal information from you through the registration of contact information in the order form on our website. This information is transferred into our encrypted journal system and then deleted from the ordering system. We do not store any patient data anywhere other than in our medical record system.

We will only use your name and other personal information in accordance with the law. We only collect such information in cases where it is relevant to us and your position with Olio Beauty.

The processing of this personal data is in accordance with Norwegian privacy law, which aims to ensure the confidentiality, integrity, availability and quality of your information.

Contact information such as a telephone number or email can be used to contact you who have booked an hour or have queued up for consultation.

You have the right to access the information stored about you and you can request that information be deleted.

If you would like to gain access to the information we have about you or have other privacy issues please contact here: personvernsombud@olio.co

Cookies

Olio Beauty uses cookies to collect statistics. Cookies can track your internet usage, but we never store information that can identify you personally.

Cookies are small text files that are placed on your computer when you download a web page. The vast majority of websites use such cookies.

Everyone who visits a website should have information that the site uses cookies. You must authorize the use of cookies. The approval is done through the settings in the browser.

You can prevent such cookies from being saved by changing your browser settings. However, the pages will not work optimally. You can also delete cookies in your browser or file manager.

When it comes to cookies from Google, they have their own privacy policy. Please read it here​ ​ before you accept our privacy policy since we use services from Google.

Kjøpsvilkår

Fornøydhetsgaranti

Hos oss tilbyr vi fornøydhetsgaranti for å sikre at alle våre kunder får resultater de er fornøyde med. Er du ikke fornøyd? Ta kontakt, så finner vi en løsning. 

Vår fornøydhetsgaranti dekker som utgangspunkt kvaliteten på tjenesten. Vår fornøydhetsgaranti dekker ikke personlige preferanser som er oppgitt som ønsker ved behandling, f.eks. farge, form, mv. , uønsket resultat som kommer av din egen uaktsomhet, eller at du ikke fulgte terapeuten sin veiledning og anbefaling etter behandling, eller eksterne faktorer som helsetilstand.

  1. Manikyr, Pedikyr, Bryn & Vipper, Voksing

For manikyr, pedikyr, bryn, vipper og voksing tilbyr vi 4 dagers fornøydhetsgaranti. Hvis du ikke er fornøyd med resultatet etter behandlingen, kontakt oss innen disse 4 dagene for å avtale en ny time der vi retter opp resultatet kostnadsfritt. Dersom det ikke er mulig å rette opp i resultatet vil vi tilby refusjon eller annen kompensasjon. Garantien forutsetter at du har fulgt terapeuten sin veiledning, og sender oss dokumentasjon på hvorfor du er misfornøyd.

  1. Hudpleie, laser, injeksjoner og andre kosmetiske behandlinger

Før gjennomføring av hudpleie- og laser-behandlinger, samt injeksjoner og andre kosmetiske behandlinger skal du fylle ut samtykkeerklæring og egenerklæring med utfyllende informasjon.

Ved hudpleie- og laser-behandlinger, samt injeksjoner og andre kosmetiske behandlinger vil du først gjennomføre en konsultasjon med en av våre erfarne behandlere (hudpleier eller kosmetisk sykepleier avhengig av type behandling) som vil lytte til dine ønsker og behov, og veilede deg mot den rette behandlingen/behandlingsløp som kan gi ønsket resultat. 

Dersom det er store avvik mellom ønsket resultat og resultat etter utført behandling/behandlingsløp, vil vi tilby mulighet for å rette opp i dette kostnadsfritt. Kontakt oss innen 10 dager etter utført behandling eller avsluttet behandlingsløp for å avtale en ny time. Dersom det ikke er mulig å rette opp i resultatet vil vi tilby refusjon eller annen kompensasjon. 

Garantien forutsetter at du har fulgt foreslått behandlingsløp og behandleren sin veiledning, og sender oss dokumentasjon på hvorfor du er misfornøyd.

Ved komplikasjoner etter behandling, uansett når behandlingen ble gjennomført, stiller våre behandlere med gratis veiledning og oppfølging, og anbefaler produkter og eventuelt videre behandlingsløp.

Åpent kjøp ved kjøp av pakke med behandlinger

Ved kjøp av en pakke bestående av flere behandlinger, har du 30 dagers åpent kjøp etter at pakken ble betalt. Hvis du har utført én eller flere av behandlingene i pakken i løpet av disse 30 dagene, vil disse behandlingene trekkes fra refunderingen da de allerede er brukt. Dersom det har gått mer enn 30 dager vil kjøpet være bindende. Pakken har en utløpstid på 12 måneder, og utestående behandlinger ved utløp vil gå tapt.

Avbestillingsfrist

Avbestilling av behandlinger må skje senest 12 timer før avtalt time. Du avbestiller din time via linken du mottar på tekstmelding. Ved for sen avbestilling eller uteblitt oppmøte, vil du bli belastet hele beløpet for behandlingen.

Kjøp av produkt i salong

  1. Åpent kjøp og retur

Vi tilbyr åpent kjøp i 14 dager. Du vil få mulighet å bytte varen eller få pengene tilbake mot kvittering og forseglet originalforpakning. Dersom du bytter varen til en dyrere vare, vil du være nødt til å betale mellomlegget. Dersom du bytter til en billigere vare vil du få mellomlegget refundert.

  1. Reklamasjon

Reklamasjoner på produkter gjøres gjennom vår kundeservice. Send oss en e-post på X, Y Z og vi vil behandle saken så fort som mulig. 

Merk! Reklamasjon for ødelagt produkt må skje innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget, og senest 2 år siden kjøpsdatoen. Ved godkjent reklamasjon vil beløpet for varen bli refundert.