Behandling av person-opplysninger

personvern er viktig for oss

Personopplysninger

Olio Beauty AS samler inn personopplysninger fra deg gjennom registrering av kontaktinformasjon i bestillingsskjema på nettsiden vår. Denne informasjonen blir overført inn i vårt krypterte journalsystem og deretter slettet fra bestillingsløsningen. Vi lagrer ingen pasientdata andre steder enn i vårt journalsystem.

Kvinne får vippebøyKvinne får brynsbehandling Fasaden til Olio med logo

Behandling av personopplysninger

Les mer om Olio

Olio Beauty AS samler inn personopplysninger fra deg gjennom registrering av kontaktinformasjon i bestillingsskjema på nettsiden vår. Denne informasjonen blir overført inn i vårt krypterte journalsystem og deretter slettet fra bestillingsløsningen. Vi lagrer ingen pasientdata andre steder enn i vårt journalsystem.

Vi vil kun bruke ditt navn og andre personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven. Vi henter inn slik informasjon kun i de tilfeller det er relevant for oss og for din befatning med Olio Beauty.

Behandling av disse personopplysningene skjer i henhold til norsk personvernlovgivning, som har som formål å sikre dine opplysningers konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og kvalitet.

Kontaktinformasjon som telefonnummer eller e-post kan brukes til å ta kontakt med deg som har bestilt time eller satt deg opp i kø for konsultasjon.

Du har rett til å få innsyn i informasjonen som er lagret om deg og du kan be om å få slettet informasjon.

Ønsker du å få innsyn i informasjonen vi har om deg eller har andre henvendelser knyttet til personvern ta kontakt her: personvernsombud@askeladden.co

Informasjonskapsler

Olio Beauty benytter informasjonskapsler (også kalt cookies) for å samle inn statistikk. Informasjonskapsler kan spore internettbruken din, men vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din når du laster ned en nettside. De aller fleste nettsider benytter slike informasjonskapsler.

Alle som besøker et nettsted, skal ha informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. Du må godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningen gjøres gjennom innstillingene i nettleseren.

Du kan hindre at slike informasjonskapsler lagres ved å endre på nettleserens innstillinger. Da vil imidlertid sidene ikke fungere optimalt. Du kan også slette informasjonskapsler i nettleseren eller ved filbehandling.

Når det gjelder cookies fra Google, så har de sin egen personvern retningslinje for det. Du kan lese mer om det her.

Processing of personal data

Olio Beauty AS collects personal information from you through the registration of contact information in the order form on our website. This information is transferred into our encrypted journal system and then deleted from the ordering system. We do not store any patient data anywhere other than in our medical record system.

We will only use your name and other personal information in accordance with the law. We only collect such information in cases where it is relevant to us and your position with Olio Beauty.

The processing of this personal data is in accordance with Norwegian privacy law, which aims to ensure the confidentiality, integrity, availability and quality of your information.

Contact information such as a telephone number or email can be used to contact you who have booked an hour or have queued up for consultation.

You have the right to access the information stored about you and you can request that information be deleted.

If you would like to gain access to the information we have about you or have other privacy issues please contact here: personvernsombud@olio.co

Cookies

Olio Beauty uses cookies to collect statistics. Cookies can track your internet usage, but we never store information that can identify you personally.

Cookies are small text files that are placed on your computer when you download a web page. The vast majority of websites use such cookies.

Everyone who visits a website should have information that the site uses cookies. You must authorize the use of cookies. The approval is done through the settings in the browser.

You can prevent such cookies from being saved by changing your browser settings. However, the pages will not work optimally. You can also delete cookies in your browser or file manager.

When it comes to cookies from Google, they have their own privacy policy. Please read it here​ ​ before you accept our privacy policy since we use services from Google.